[Part_Header]

کد گذاری

یکی از بخش های اصلی مدارک پزشکی کدگذاری می باشد.این بخش در طبقه اول بیمارستان پارت D در واحد مدارک پزشکی مستقر می باشد.

در این بخش تمامی پرونده های بیماران بستری در بخش با استفاده از کتاب ICD و بر اساس تشخیص نهایی بیماری و نوع عمل جراحی دسته بندی می گردند.کتاب ICD یا همان International classification of diseases در دو قالب دسته بندی بر اساس بیماریها (آخرین ویرایش ICD 10) و نوع عمل جراحی (آخرین ویرایش آمریکا ICD 9)می باشد.

در کتاب ICD برای هر بیماری یا عمل جراحی یک کد مخصوص تعریف شده است.کارشناسان کدگذاری (مدارک پزشکی) با مطالعه پرونده بیمار و بر اساس کدهایی که از کتاب استخراج می شود به هر پرونده یک کد اختصاص می دهند.یعنی هر بیماری یا جراحی یک کد خاص دارد.سپس این کد به عنوان تشخیص بیماری یا نوع عمل جراحی بیمار،برای وی در کامپیوتر ثبت می گردد.به این ترتیب می توان تمام بیمارانی که یک نوع بیماری یا عمل جراحی خاص دارند را با وارد کردن کد مخصوص آن استخراج نمود.

به عنوان مثال از این طریق می توان شماره پرونده و مشخصات بیمارانی که در یک بازه زمانی مشخص آنژیو گرافی انجام داده اند را به راحتی استخراج کرده و جهت مطالعه در اختیار محققین قرار داد.لذا لازم است کارشناسان مدارک پزشکی با اصطلاحات پزشکی تمامی تخصص ها آشنایی کامل داشته باشند.

کلمات کليدي
بیمارستان, بیمارستان بقیه الله, کد گذاری
 
امتیاز دهی
 
 

1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما