[Part_Header]

مدارک پزشکی

در یک کلمه می توان گفت مدارک پزشکی سند تغییر حال بیمار است.

مدارک پزشکی بیمار منبع اولیه برای ارزیابی روند بهبود حال او می باشد و یکی از مهمتزین ارکان اداره هر نظام درمانی است.

هر مرکز بهداشتی درمانی برای رسیدن به سیستم های اطلاعاتی  و اعمال مدیریت اطلاعاتی هماهنگ درمانی به یک بخش سازمان یافته به نام مدارک پزشکی نیاز دارد.این بخش،یکی از مهمترین بخش های بیمارستان است.زیرا می تواند منبع اطلاعاتی بسیار مفید برای بیماران و پزشکان باشد.از این رو کارکنان مدارک پزشکی سهم بسیاری در جمع آوری،دسته بندی و ارائه اطلاعات درمانی کامل بیماران به بخش های مرتبط دارند.

با توجه به ضرورت اجام برنامه های ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی اولین گام در راه تحقق این موضوع فراهم آوردن شرایط مطلوب برای استفاده از مدارک پزشکی در هر مرکز درمانی و بیمارستانی است.

مدارک پزشکی رشته ای علمی اطلاعاتی است و قلمرو بحث آن اطلاعات بهداشتی درمانی می باشد.متخصصان این رشته با مطالعه دروسی مانند طبقه بندی یا کد گذاری بین المللی بیماری ها،بایگانی مدارک پزشکی،کلیات پزشکی،آشنایی با اصطلاحات پزشکی، فیزیولوژی و آناتومی بدن ،آمارو کامپیوتر خود را آماده می کنند تا اطلاعات بهداشتی و درمانی را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و سپس برای استفاده مطالعاتی پزشکان و دانشجویان پزشکی و بیماران در اختیار آنان قرار دهند.

کلمات کليدي
بیمارستان, بیمارستان بقیه الله, مدارک پزشکی
 
امتیاز دهی
 
 

1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما