اخبار

بيشتر
کرونا را شکست می دهیم
مواجهه شغلی و پاندمی کرونا
پیام تبریک به مناسبت سال نو
مدیریت استرس در مقابله با کرونا
کرونا را شکست می دهیم
بيشتر
متون عمومي
1400/3/17 دوشنبه
1400/1/7 شنبه


جهت ارسال آثار مسابقه
دل نوشته با امام فرم ذیل را تکمیل نمائید
 
1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

1397/4/25 دوشنبه
1397/4/16 شنبه
کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) محفوظ می باشد
بيشتر
1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

متون عمومي
1400/3/17 دوشنبه
1400/1/7 شنبه


جهت ارسال آثار مسابقه
دل نوشته با امام فرم ذیل را تکمیل نمائید
 
1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

1397/4/25 دوشنبه
1397/4/16 شنبه
کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) محفوظ می باشد
بيشتر

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما

1397/4/16 شنبه
کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) محفوظ می باشد