[Part_Header]

12تيرافتخارات
  • 1435
  • .
  • .

کسب رتبه اول در حیطه یاددهی و یادگیری در چهاردهمین جشنواره کشوری شهید مطهری به عنوان برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مدیریت مصدومان ترومایی در شرایط بحران و جنگ مبتنی بر شبیه سازی در محیط های خارجی بیمارستانی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
کسب فرایند قابل تقدیر در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی در چهاردهمین جشنواره کشوری شهید مطهری به عنوان سامانه جامع مدیریت آموزشی بیمارستان های دانشگاهی از یادگیری فردی تا یادگیری سازمانی
 
* حکم تایید دو ساله "استانداردهای اعتباربخشی آموزشی" بیمارستان آموزشی سال 1398
 

* حکم تایید یکساله "استانداردهای اعتباربخشی آموزشی" بیمارستان آموزشی سال 1397
معاونت آموزش بیمارستان بقیه الله عج
 
امتیاز دهی
 
 

1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN