[Part_Header]

22خردادمعرفی واحد توسعه آموزش بالینی
 • 1858
 • .
 • .


واحد توسعه آموزش بالینی
 

شماره تماس : 81267406-021
 

آدرس : بیمارستان بقیه الله _ طبقه 11 یال غربی - واحد اعتبار بخشی آموزشی
 

دبیر EDO:

 • دکتر ابوالفضل طاهری

کارشناس ارشد  EDO :

 • خانم محدثه احمدی
شرح وظایف دبیر EDO:
مركز توسعه آموزش  (EDO) به عنوان کانون فکر و نوآوری در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش اعضاء هیات علمی و فراگیران پایه ریزی شده است ، در واقع EDO یک واحد آکادمیک است که به عنوان هسته ی مرکزی در آموزش فعالیت می کند، بدیهی است ایفای این نقش حساس و مهم مستلزم وجود سازکار مداوم و علمی و شرح وظایف مشخص و قابل اجرا می باشد .
 در  این راستاي ، شرح وظايف دبیر EDO بیمارستان به شرح زیر تدوین شده است :
 1. همکاری در اجرای بهتر طرح دوره و طرح درس در گروه های آموزشی
 2. مشارکت در تدوین مداخلات آموزش و اصلاح فرایندهای آموزشی
 3. ارائه مشاوره به معاون آموزش بیمارستان به منظور برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها
 4. پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزشی
 5. تعامل و همکاری با EDC  دانشگاه به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات
 6. مشارکت و همکاری در تهیه فیلم های آموزشی با موضوعات مورد نیاز در مرکز
 7. پیگیری دریافت برنامه و گزارش عملکرد آموزشی بخش ها و ارائه گزارش به معاونت آموزش
 8. انجام سایر امور محوله در حوزه تخصصی
 9. ارائه راهکارهای پیشبردی و نظارت بر پیاده سازی  و اجرای استانداردهای اعتباربخشی آموزشی به صورت الکترونیک در نرم افزار اعتباربخشی آموزشی و طبیب
 10. جهت دهی و نظارت بر نیازسنجی، برنامه ريزي، اجرا در راستای  افزایش دانش و توانمندي هاي اعضاي هيات علمي، پزشکان و فراگیران
 11. هدايت و نظارت بر اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي براي توسعه و ارتقـاي كيفيـت آمـوزش بیمارستان
 12. رصد و نظارت بر اجرای  ارزشيابي عملکرد آموزشی  اعضاي هيات علمي در فرايندهاي ياددهي– يادگيري  
 13. جهت دهی و ارائه راهکارهای پیشبردی در اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش
 
امتیاز دهی
 
 

1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN