[Part_Header]

18بهمنتقویم کنفرانس های بین گروهی 97
  • 427
  • .
  • .

مرتبه علمی

دبیر علمی

امتیاز

 باز آموزی

ساعت

برنامه

عنوان برنامه

تاریخ

نوع

برنامه

ردیف

استادیار دانشگاه بقیه الاعظم (عج)

دکتر احمد خنچه

1 امتیاز

2ساعت

بحث در مورد بیمار با درد شکم

1397/2/29

کنفرانس بین گروهی

1

دانشیار دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

دکتر غلامرضا فرزانگان

1 امتیاز

2ساعت

بحث در مورد بیمار با درد کمر و اندام تحتانی

1397/3/27

2

دانشیار دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

دکتر محمد حسن کلانتر معتمد

1/25 امتیاز

2ساعت

بررسی سندرم خروجی قفسه صدری

1397/5/20

3

دانشیار دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

دکتر هادی خوش محبت

1/25 امتیاز

2ساعت

بحث در مورد بیمار GIST  رکتوم

1397/10/1

5

دانشیار دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

دکتر علیرضا سعادت

1/25 امتیاز

2ساعت

بحث در مورد بیمار سرطان معده ( تومور برد 1)

1397/4/25

تومور برد

6

دانشیار دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

دکتر علیرضا سعادت

1/25 امتیاز

2ساعت

 بحث در مورد بیمار با سرطان کولون ( تومور برد2 )

1397/6/19

7

دانشیار دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

دکتر علیرضا سعادت

1/25 امتیاز

2ساعت

بحث در مورد بیمار با سرطان تخمدان پیشرفته 

1397/10/9

8

دانشیار دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

دکتر علیرضا سعادت

1/25 امتیاز

2ساعت

بحث در مورد بیمار با سرطان سینه

1397/11/15

9

استاد دانشگاه بقیه الله الاعظم ( عج )

دکتر نعمت اله جنیدی

1/25 امتیاز

2ساعت

رویکرد تشخیص در طب بالینی  ( cpc   1 )

1397/4/2

Cpc

10

استاد دانشگاه بقیه الله الاعظم ( عج )

دکتر نعمت اله جنیدی

1/25 امتیاز

2ساعت

رویکرد تشخیص در طب بالینی  ( cpc  2 )

1397/10/22

11

 
امتیاز دهی
 
 

میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما