[Part_Header]

دپارتمان CSSD

تاریخچه بخش:

بخش CSSD به عنوان مرکز استریلیزاسیون بیمارستان، از ابتدای فعالیت بیمارستان در طبق دوم بیمارستان افتتاح گردیده است. در حال حاضر این بخش در طبقه دوم ساختمان مرکزی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) واقع می‌باشد.

بخش CSSD از ابتدای فعالیت تاکنون بازسازی نشده بود و خوشبختانه در دو فاز وسیع و پرحجم در سال های 96 و 97 با همکاری شرکت‌های مشاوره بیمارستان‌سازی، طرح و نقشه‌های آن تهیه و امور لازم جهت اجرایی شدن آن انجام و مورد افتتاح قرار گرفت.

حوزه تخصصی فعالیت‌های بخش CSSD

در حال حاضر مرکز استریلیزاسیون در بیمارستان به دو بخش تفکیک می‌شود.

CSR مرکزی و CSR اتاق عمل جنرال که با بازسازی بخش‌های درمانی، این دو بخش یکی شده و به عنوان یک مرکز CSSD ادامه فعالیت می‌نماید.

اقدامات تخصصی بخش CSSD:

فعالیت بخش در حال حاضر شامل انجام کلیه امور استریلیزاسیون بخش‌های بستری، کلینیک و پاراکلینیک و اتاق عمل قلب باز.

  1. گندزدایی و شستشوی ابزار
  2. تفکیک و دسته‌بندی ابزار
  3. بررسی از نظر صحت عملکرد و سالم بودن ابزار
  4. Packing
  5. استریلیزاسیون با بخار
  6. استریلیزاسیون با اتیلن اکساید
  7. انبار کردن ابزار استریل
  8. ارسال وسایل استریل شده به بخش‌های درمانی و مراکز مورد نیاز

 مهمترین نکته در بخش استریلیزاسیون، تفکیک و منطقه‌بندی بخش‌های مختلف، Unclean، استریلیزاسیون و Clean می‌باشد که شرایط حضور در هر بخش، خاص آن قسمت است و رعایت آن ضروری است. لازمه فعالیت در بخش استریلیزاسیون، گذراندن دوره‌های آموزشی خاص آن و آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات و رعایت اصول استریلیزاسیون است. فعالیت بخش در حال حاضر شامل انجام کلیه امور استریلیزاسیون بخش‌های بستری، کلینیک و پاراکلینیک و اتاق عمل قلب باز می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما