[Part_Header]

6آبانکاربست نتایج تحقیقات
  • 391
  • .
  • .

نظام پژوهش و فناوری یکی از ارکان اصلی و موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان می‌باشد. تجارب جهانی حاکی از آن است که توسعه نظام نوآوری در سطح یک کشور تنها از طریق افزایش کمی طرح‌ها و مقالات پژوهشی تعریف نگردیده و ایجاد زنجیره اتصال بین دستاوردهای نظام نوآوری با بازار کالا و خدمات یک اصل ضروری برشمرده می‌گردد. ایجاد این زنجیره اتصال یا به بیان دیگر کاربست نتایج و یافته‌های علمی و پژوهشی یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران علم و فناوری و بطور خاص در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در داخل کشور نیز، علی‌رغم تلاش‌های فراوان مدیران حوزه پژوهش و فناوری کشور و حفظ جایگاه مناسب و رشد بالای تولیدات علمی در  ده اخیر، مسئله کاربست هنوز یکی از چالش‌های حل نشده در بدنه نظام علمی کشور است. در همین راستا معاونت پژوهش و فناوری بیمارستان بقیه ا... (عج) با درک و آسیب‌شناسی چالش‌های اصلی عدم کاربست مناسب نتایج تحقیقات سعی خود را معطوف به حل این نموده است. لذا در راستا انجام این ماموریت گزاره هدایت پژوهش و ایجاد ارتباط و تعامل هرچه مناسبتر بین نگاه علمی پژوهشگران و نیاز عملیاتی کاربران حوزه‌های مختلف بیمارستان بعنوان خطوط اصلی سیاست‌های پژوهشی معاونت تبیین و تحقق آن در قالب برنامه‌های عملیاتی میان مدت و بلند مدت خود پیگیری می‌شود. در این بخش از سایت معاونت، لیست طرح‌های تحقیقاتی که فرآیند کاربست آنان در سازمان در حال انجام می‌باشد بهمراه خلاصه‌ای کاربردی از دستاوردهای آن جهت بهره‌برداری محققین و کارکنان سازمان نمایه می‌گردد.

***

لیست طرح های کاربست شده :

-ممیزی مراقبت پرستاری ایمن در بخش مراقبت قلبی و ارتقاء آن.

-طراحی الگوي بهینه مدیریت آموزش کارکنان پرستاري بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج).

-بررسی میزان مقاومت سازه وایمنی بیمارستان های بقیه الله (عج) و نجمیه و ارائه راهکارهای بهبود با رویکرد پدافند غیرعامل.

-بررسی عوامل ایجادکننده خطاهای جبران ناپذیر و ارائه ابزار مدیریتی در بخش اورژانس بیمارستان بقیه ا.. .

-ارزیابی آمادگی کارکنان درمانی بیمارستان بقیه ا... در مقابله با بحران.

-بومی سازی پرسشنامه ی رضایت سنجی بیماران بستری بیمارستان بقیه ا.. (عج).

-مهندسی مجدد فرایند طرح های پژوهشی در معاونت پژوهش بیمارستان بقیه ا.. .

-طراحی و اعتباربخشی دستورالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در بیماران تحت همودیالیز.

-بررسي ارتباط كيفيت باكتريولوژيك آب مصرفی یونیت‏ها با كيفيت باكتريولوژيك هوای مراكز دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج).

-ارزیابی ریسک برق بخش های منتخب بیمارستان بقیه الله (عج) با تکنیک رديابي انرژي و آناليز موانع (ETBA) و تعیین اثربخشی راه های کنترلی.   

كلمات كليدي : کاربست , نتایج , طرح تحقیقاتی , پژوهش , بیمارستان , بیمارستان بقیه الله (عج)
 
امتیاز دهی
 
 

میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما