[Part_Header]

13آبانپایان نامه ها
  • 665
  • .
  • .

لیست عناوین پایان نامه های خاتمه یافته در سال 1396

ردیف

عنوان

مرکز ارجاع دهنده

1

مقایسه فراوانی اختلالات شنوایی در بیماران دیابتی نوع2 مبتلا به کمبود ویتامین D و بدون کمبود ویتامین D در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله طی سال‏های 1394 و 1395

دانشکده پزشکی

2

مقایسه فراوانی اختلالات پریودنتال (لثه و دندان) در بیماران دیابتی نوع2 مبتلا به کمبود ویتامین D و بدون کمبود ویتامین D در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بقیه الله طی سال‌های 1394 و 1395

دانشکده پزشکی

3

بررسی زاویه لوردوز کمر و زاویه لومبو ساکرال در مبتلایان به کمردرد مزمن مکانیکال با یا بدون اسپوندیلولیستزیس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی بیمارستان بقیه الله (عج)

دانشکده پزشکی

4

مقایسۀ نتایج سونوگرافی ندول های تیروئید بر اساس سیستم اطلاعات و گزارش سونوگرافی تیروئید به صورت خاص TIRADS(Thyroid Imaging Reporting and Data System) با نتایج FNA با گاید سونوگرافی از نظر افتراق خوش خیمی‌ها و بدخیمی‌ها

دانشکده پزشکی

5

بررسی نتایج سیستوسکوپی بیماران مبتلا به هماچوری میکروسکوپی

دانشکده پزشکی

6

بررسی میزان شیوع باکتریوری باعلامت و بدون علامت درافراد مبتلا به سرطان مثانه تحت سیستوسکوپی تشخیصی

دانشکده پزشکی

7

بررسی میزان نارسایی دریچه میترال قبل و بعد از عمل جراحی پیوند بای پس عروق کرونر (CABG) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله طی سال‌های 1392- 1388

دانشکده پزشکی

8

تعیین فراوانی عوارض مادری در زنان باردار با سابقه سزارین قبلی و جفت سرراهی

دانشکده پزشکی

9

بررسی وجود ژن‌های ent C و ent E استافیلوکوکوس آرئوس در نمونه خون و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با روش PCR

دانشکده پزشکی

10

مقایسه شدت درد و عوارض زایمان در دو روش گاز انتونکس و روش میکس (TENS) و گاز انتونکس در زنان نخست زا باردار مراجعه‌کننده به زایشگاه بقیه‌الله (عج)

دانشکده پزشکی

11

مقایسه یافته های تشخیصی گرافی قفسه سینه با سونوگرافی درپنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بقیه الله (عج) از اذر 1395 الی فروردین 1396

دانشکده پزشکی

12

بررسی کیفیت خواب و حالت بدن هنگام شروع خواب در بیماران سندرم تونل کارپال مراجعه کننده به درمانگاه بقیه الله الاعظم در سال 69

دانشکده پزشکی

13

تعیین اثرمکمل روغن سیاه دانه و عسل خوراکی و روغن سیاه دانه موضعی برمیزان درد و علایم در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان بقیه ا...الاعظم

دانشکده پزشکی

14

بررسی علل ترومبوسیتوپنی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بقیه الله

دانشکده پزشکی

15

بررسی اثرات درمانی دو روش تزریق داخل بورس تریامسینولون با ترزیق زیر جلدی دکستروز 5% با لیدوکائین 2% در بیماران مبتلا به تاندونیت مزمن روتاتورکاف 

دانشکده پزشکی

16

بررسی اثر داروی نوروتک بر پیامد های علائم وزوز گوش در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بقیه ا... در سال 1394

دانشکده پزشکی

17

بررسي اثر تکمیلی كوركومين در بهبود علائم و شكايات بيماران مبتلا به كمردرد مزمن

دانشکده پزشکی

18

بررسی سبک زندگی بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه بقیه‌الله (عج) و مقایسه با گروه شاهد

دانشکده پزشکی

19

بررسي ميزان روایي و پایایي تریاژ انجام شده در شرایط بحران های شيميایي ، ميكروبي و هسته ی توسط اینترن و پرستار به روش Triage Modified START

دانشکده پزشکی

20

مقایسه بلوک عصب سوپرا اسکاپولار به دو روش سوپرااسپیناتوس و سوپرا کلاویکولاردر درمان درد مزمن شانه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) در سال 1395

دانشکده پزشکی

21

تعیین میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه و ارتباط آن با نوع سلولی طی سالهای 1388تا 1394

دانشکده پزشکی

22

بررسی مقایسهای تجویز بوپیواکایین و ترامادول داخل صفاقی در کنترل درد بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

دانشکده پزشکی

23

بررسی مقایسه ای سه روش لوله گذاری با لارنگوسکوپی مستقیم، گلایدوسکوپ و برونکوسکوپ فیبراپتیک از نظر تغییرات همودینامیک در بیماران ASA CLASS I-II کاندید جراحی الکتیو بستری

دانشکده پزشکی

24

بررسی کارآیی آنتی بیوتیک (تیکوپلانین) با داربست قابل جذب (چیتوسان) در درمان استئو میلیت مزمن تیبیای خرگوش

دانشکده پزشکی

25

بررسی مقایسه ای تاثیر پودر سلولزی و کرومولین سدیم در کنترل علائم رینیت آلرژیک و کیفیت زندگی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بقیه الله

دانشکده پزشکی

26

تعيين و مقایسه بيان ژنهای اپوپتوزی TP53 و 2 BCL و BAX در نمونه های بافت تومورال  و غير تومورال مجاور آن در بيماران مبتلا به سرطان معده تهران، بيمارستان بقيه الله الاعظم سال 1395

دانشکده پزشکی

27

بررسی سطح ویتامین دی با وسعت بیماری کرونری در بیماران کاندید کاتتریزاسیون قلبی طی سال 94 در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران

دانشکده پزشکی

28

بررسی تاثیر رژیم درمانی لدیپاسویر/ سوفوسبوویر بر یافته های اکوکاردیوگرافی بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت سی و تالاسمی مراجعه کننده به شبکه هپاتیت ایران

دانشکده پزشکی

29

بررسی ارتباط ضخامت کوروئید با سطح HbA1c در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

دانشکده پزشکی

30

بررسی تأثیر پارس پلانا ویترکتومی همراه با برداشت غشاء محدودکننده داخلی و تزریق داخل ویتره آواستین بر بهبود بینایی بیماران با ادم ماکولا دیابتی مقاوم به درمان

دانشکده پزشکی

31

بررسی نتایج در بیماران تحت جراحی رزکشن رکتوم از طریق کانال آنال به روش STARR  (Stapled Trans Anal Rectal resection)

در بیمارستان بقیه الله (عج) از فروردین1391 الی 1396

دانشکده پزشکی

32

بررسی سبک زندگی مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی با ضایعات ریوی و مقایسه آن با گروه شاهد

دانشکده پزشکی

33

 تعیین حساسیت و اختصاصیت تریاژ انجام شده توسط اینترن و پرستاراورژانس به روش EIS

دانشکده پزشکی

34

تبیین و اصلاح فرایند اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان بقیه الله در سال 1395

دانشکده بهداشت

35

ممیزی بالینی احیای قلبی ریوی مبتنی بر مدل تثبیت موقعیت در بخش اورژانس

دانشکده پرستاری

36

بومی سازی مقیاس سنجش توانایی و آمادگی انجام مأموریت در پرستاران نظامی

دانشکده پرستاری

37

تأثیر مراقبتهای برنامه ریزی شده مبتنی بر کار تیمی بر کیفیت خواب بیماران بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب و عروق

دانشکده پرستاری

38

بررسی ارتباط سطح ویتامین D سرم با شدت نوروپاتی دستکش و جوراب در بیماران دیابتی از نظر بالینی و الکترودیاگنوستیک

دانشکده پزشکی

39

بررسی کارايی و ايمنی داروی استیلن در مقايسه با داروی خوراکی پنتوپرازول در کنترل علائم ريفلاکس معدی- مروی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان بقیه الله (عج)

دانشکده پزشکی

40

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بخش های ICU داخلی و جراحی بیمارستان منتخب تهران به روش PCR

دانشکده پزشکی

41

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار جستجوی شغل فرزندان جانبازان شهر تهران

دانشکده پزشکی

42

بررسي نتايج درمانی بيماران با تظاهرات شكم حاد طي نیمه دوم سال 1395و نیمه اول سال 1396 اورژانس بيمارستان بقيه ا...

دانشکده پزشکی

43

ممیزی مراقبت پرستاری ایمن در بخش مراقبت قلبی و ارتقاء آن

دانشکده پزشکی

44

مقایسه تاثیر میرتویید با دیلتیازم 2% و پلاسیبو در درمان فیشرآنال مزمن بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بقیه الله (عج) در سال 94-95

دانشکده پزشکی

45

میزان استفادى بیماران از اینترنت و ارتباط آن با نگرش بیمار در رابطه پزش و بیمار در درمانگاه روماتولوژی بیمارستان بقیه ا...

دانشکده پزشکی

46

تعیین ارتباط و مقایسه سلامت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بر اساس پرسشنامه های پولتزین (الیسون) و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دانشکده پزشکی

47

بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به برونشیولیت دارای مواجهه مکرر با “detergents vapors” با بیماران آسیب دیده از گاز خردل

دانشکده پزشکی

48

بررسی تأثیر پارس پلانا ویترکتومی همراه با برداشت غشاء محدودکننده داخلی و تزریق داخل ویتره آواستین بر بهبود بینایی بیماران با ادم ماکولا دیابتی مقاوم به درمان

دانشکده پزشکی

49

بررسی مقایسهای تأثیر دو روش دارویی و غیر دارویی بر اسپاسم عروقی، درد و اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی رادیال

دانشکده پزشکی

50

تعییي حساسیت و اختصاصیت تریاژ انجام شده توسط اینترن و پرستار اورژانس

دانشکده پزشکی

51

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با درمان شناختی ـ رفتاری (CBT) در بهبود خستگی، افسردگی، اضطراب، استرس و بالا بردن تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دانشکده پزشکی

52

بررسی میزان تاثیر مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی و سلامت معنوی بیماران همودیالیز

دانشکده پرستاری

53

تبیین فرایند و طراحی مدل مراقبت از خود در بیماران مبتلا به استرس پس از ضربه ناشی از جنگ

دانشکده پرستاری

54

تبیین فرآیند بروز رفتارهای مخرب پرستاران با سایر مراقبین درمانی: ارایه الگوی پیشگیری

دانشکده پرستاری

55

بررسی نقش پروبیوتیک در پیشگیری از عوارض و بهبود کیفیت زندگی جراحی سرطان های کولورکتال

دانشکده پزشکی

56

مقایسه پیامدهای دو روش ترمیم اولیه و یا ترمیم همراه با تعبیه لوله تی مجرای صفراوی مشترک پس از کلدوکوتومی در بیماران مبتلا به سنگ مجرای کلدوک مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

دانشکده پزشکی

57

تعیین فراوانی تنگی مجرا در بیماران مبتلا به BPH پس از عمل جراحی TURP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اله (عج) طی سال های 1394-1390

دانشکده پزشکی

58

           بررسی تاثیر تصمیم گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران

دانشکده پرستاری

59

بررسی اثر فعالیت های ورزشی در بیماران مبتلا به فشار خون ریوی دچار اختلال فانکشن بطن راست

دانشکده پزشکی

 

كلمات كليدي : پایان نامه , پژوهش , بیمارستان بقیه الله
 
امتیاز دهی
 
 

میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما