راهنمای مراجعین درمانگاه

بیماران محترم جهت دریافت راهنمای طبقات ، راهنمای نوبت دهی و سامانه پیامک درمانگاه از منوی سمت راست استفاده نمائید .