راه اندازی پروژه کارت مشتری

به اطلاع کلیه مراجعین محترم میرساند که از تاریخ اول بهمن  ماه 1396 ارائه کلیه خدمات درمانی در این مرکز، تنها با ارائه کارت مشتری امکان پذیر خواهد بود.

شما میتوانید با در دست داشتن دفترچه بیمه درمانی و کد ملی خودتان برای دریافت کارت مشتری به باجه های تشکیل پرونده مستقر در درمانگاه مراجعه نمایید.

شایان ذکر است دریافت کارت مشتری جهت سهولت در دریافت نوبت و پذیرش شما مراجعین می باشد.

ضمنا حضور فرد برای اخذ کارت مشتری الزامی است.