طبقه دوم

 1. ریه و نفرولوژی

  1. فوق تخصص ریه

  2. فوق تخصص داخلی کلیه (نفرولوژی)

  3. کلینیک اختلالات خواب و خُرخر

  4. تستهای تنفسی شامل : اسپیرومتری – ارگواسپیرومتری – رینومانومتری – DLCO – متاکولین – بادی باکس – MWT 6

 2. روماتولوژی و طب فیزیکی

  1. فوق تخصص روماتولوژی

  2. متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  3. متخصص طب ورزشی

  4. کلینیک طب سوزنی

  5. نوار عصب و عضله (EMG – NCV)

 3. جراحی و بیهوشی

  1. متخصص جراحی عمومی

  2. فوق تخصص جراحی پلاستیک

  3. فوق تخصص جراحی اطفال

  4. فوق تخصص جراحی توراکس (قفسه صدری)

  5. فلوشیپ جراحی عروق

  6. فلوشیپ جراحی کولورکتال (بیماریهای روده بزرگ و مقعدی)

  7. کلینیک بیماریهای پستان

  8. کلینیک مشاوره بیهوشی (قبل از اعمال جراحی)

  9. کلینیک درد

  10. کلینیک مشاوره ژنتیک

 4. گوش و حلق و بینی – سر و گردن

  1. متخصص گوش و حلق و بینی (E.N.T)

  2. فلوشیپ جراحی گوش

  3. کلینیک سردرد

  4. شنوایی سنجی (اودیومتری)

  5. گفتار درمانی

  6. تصویربرداری از حنجره (استروبوسکوپی)

  7. کلینیک وزوز گوش

  8. کلینیک سرگیجه

 5. نمازخانه

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری