درمان

بخش های درمانی

ارتوپدی ، اعصاب و روان ، اورژانس ، پوست ، ریوی ، جراحی ترمیمی ، جراحی چشم ، جراحی فک و صورت ، جراحی عمومی ، جراحی عروق ، جراحی گوش ، حلق و بینی ، جراحی قفسه صدری ، جراحی کلیه و مجاری ، جراحی قلب ، جراحی مغز و اعصاب ، داخلی ، داخلی اعصاب ، داخلی کلیه ،  روماتولوژی ، زنان و زایمان ، عفونی ، غدد ، قلب و عروق ، کودکان ، پیوند قلب ، گوارش ، مسمومین و نوزادان .

بخش های پاراکلینیکی

آزمایشگاه ، آندوسکوپی ، آنژیوگرافی ، MRI ، اپتومتری ، اودیومتری ، تست های تنفسی ، برونسکوپی ، پاتوبیولوژی ، پزشکی هسته ای ، تست ورزش ، داپلر ، دانسیتومتری ، گفتار درمانی ، پانورکس ، رادیولوژی ، سنگ شکن ، سونوگرافی ، فیزیوتراپی ، لیزر جراحی ، لیزر درمانی ، لیزیک ، ماموگرافی ، تصویربرداری از حنجره ، همودیالیز ، نوار عصب و عضله و داروخانه .

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری