خدمات پاراکلینیک

مدیریت نظارت بر بخش های پاراکلینیک زیر مجموعه معاونت درمان  بیمارستان بقیه الله می باشد. که وظیفه آن نظارت بر بخش های ذیل بوده و به پیشنهادها وانتقادها زیر مجموعه خود رسیدگی می نماید.از آنجا که پیشنهاد ها وانتقادها دسته گلی است که به این مدیریت از طرف شما عزیزان هدیه می شود، مارا در هرچه بهترشدن نظارت بر بخش های خود یاری نمایید.

در بیمارستان ، مدیریت نظارت بر بخش های  پاراکلینیک  شامل زیر مجموعه های ذیل می باشد .

 • آزمایشگاه
  • بانک خون 
  • تصویر برداری
   • رادیولوژی وسونوگرافی
   • سونوگرافی اینترونشنال
   • سونوگرافی اینترونشنال پیشرفته
   • سی تی اسکن
   • ام آر آی
   • سی تی آنژیوگرافی
   • ماموگرافی
 • پزشکی هسته ای
 • پاتولوژی
 • فیزیوتراپی ( خواهران وبرادران)

کتابچه مجموعه خدمات پاراکلینیک با ویرایش جدید جهت راهنمایی  واطلاع عموم افراد  بالاخص بیماران وبخش های درمانی بیمارستان ، در ذیل قرار داده شده است.

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل