باشگاه آموزش بیمار

amozeshbimar_fw(1).png

راه اندازی این قسمت در راستای ارتقای سطح سلامت بیماران و با توجه به نیاز فزاینده بیماران مبنی بر اطلاع از نحوه بیماری ، آشنایی با راه های درمان آن ، ارتباط با مراکز موثر در زمینه درمان بیماری و آسایش روحی و روانی بیمار در بیمارستان درحال استفاده می باشد .

در این باشگاه در حین زمان بستری و پس از ترخیص بیمار می تواند با استفاده از خدمات غرفه ، سطح سلامت خود را افزایش داده و از نوع بیماری و مشکلات و مراقبت های لازم آگاهی بیشتری بیابد و این طرح کمک شایانی به سلامت روحی رفاهی بیمار می نماید .

بیمار بستری شده در بیمارستان می توانند به باشگاه مراجعه و نسبت عضویت اقدام بنمائید و بدین ترتیب از خدمات باشگاه به مدت یک سال به صورت رایگان بهره برداری نمایند و مراجعین و همراهان در صورت نیاز و مراجعه به باشگاه با پرداخت هزینه های مربوطه از خدمات باشگاه سلامت و رفاه بیمار بهرمند گردد .