راهنمای نوبت دهی اینترنتی

rahnama_nobat_fw.png

با توجه به استقبال مراجعین از نوبت دهی اینترنتی پس از بررسی مشکلات پیش آمده در این رابطه صفحه راهنمایی نوبت دهی اینترنتی جهت رفاه حال بیماران تنظیم گردیده است که تقدیم می گردد: پس از راه اندازی نوبت دهی اینترنتی درمانگاه بقیه الله به منظور هرچه بهتر شدن این سامانه، مشکلات ذکر شده توسط مراجعین گرامی بررسی گردید و نکات مبهم و مشکلات متداول استخراج گردید. اطلاعات حاضر تنها برای راهنمایی شما مراجعین محترم طراحی گردیده تا از این سامانه بهتر استفاده فرمایید.

view.png

ویرایش : مهندس مینا قمری علمداری