اخبار تصویری

به روز رسانی وبسایت
به روز رسانی وبسایت

به روز رسانی وبسایت

وبسایت بیمارستان با ورژن جدید جهت سهولت استفاده بیماران و کارکنان راه اندازی گردیده است .

ادامه مطلب
معرفی مدیریت نظارت بر درمان

معرفی مدیریت نظارت بر درمان

مدیریت نظارت بر درمان ،زیر مجموعه مدیریت درمان بیمارستان می باشد که بر کلیه امور درمانی بیمارستان رسیدگی می نماید تا کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز در سریعترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت در بیمارستان جهت بیماران عزیز برآورده گردد.

ادامه مطلب