برگزاری جلسه توجیهی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک شغلی در بیمارستان بقیه الله(عج)

۱۰ آذر ۱۳۹۳ | ۱۴:۰۰ کد خبر : ۵۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۸۲۸
جلسه توجیهی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک شغلی در بیمارستان بقیه الله(عج) برگزار شد.
برگزاری جلسه توجیهی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک شغلی در بیمارستان بقیه الله(عج)

به گزارش واحد ارتباط مردمی بیمارستان بقیه الله(عج) : در این جلسه مهندسان مدبر و کهانی ، پاکزاد سوپروایزربخشهای پاراکلینیکی ،بستان مدیر بخش آزمایشگاه در سال جاری برگزار شد.

در این جلسه در مورد نحوه ی شناسایی خطر و  ارزیابی ریسک مشاغل کارکنان توضیحاتی از طرف کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان به همکاران بخش آزمایشگاه داده شد تا در این امر با روی کرد تشریک مساعی آنها را یاری نمایند.

خبرنگار روابط عمومی بیمارستان:محسن ارسنجانی


نظر شما :