نشریه ( MEPP ، نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی ) ویژه اسفند ۹۶ ، نسخه دوم اسفند

نشریه ( MEPP ، نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی ) نسخه دوم ویژه اسفند ۹۶ بارگزاری گردید .

تعداد بازدید:۵۶۹

هوالشافی

 

 

نشریه ( MEPP ، نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی ) نسخه دوم ویژه اسفند 96 با رویکرد معرفی  فراورده های مشابه از نظر ظاهری تقدیم حضورتان می گردد .

 

 

دکتر محمد سعیدی ( سوپروایزر اعتبار بخشی و ایمنی بیمار مدیریت دارو و لوازم پزشکی مصرفی )

با تشکر از حمایت های مهندس محبّی ( مدیریت دارو و لوازم پزشکی مصرفی )

 

کلید واژه ها: نشریه MEPPLOOK ALIKE


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

۳ رای

نظر شما :